Aquesta política de privacitat estableix la forma en què gestionarem les teves dades personals a la nostra pàgina web, en cas que ens les facilitis.
Recorda que és imprescindible que LLEGEIXIS la mateixa i marquis la casella corresponent on ens dones el consentiment per recollir i tractar les teves dades, abans de facilitar-les a través dels nostres formularis (de contacte i de subscripció al nostre butlletí trimestral sobre les nostres novetats en activitats i recursos).

https://adiosamoresperros.org pertenece a Beatriz Villanueva Martín 71276830Z y Laura Poch Riquer con DNI 46873150R con domicilio a Barcelona, C/ Ciutat de Granada 13.

Aquesta política de privacitat ha estat actualitzada per última vegada en data 22 de desembre de 2021. Segons el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell Europeu, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Et donem la benvinguda a la nostra web i agraïm que continuïs llegint.

En aquest web (https://adiosamoresperros.org ) assumim un compromís permanent amb la privacitat de les dades personals i garantim que:

• Són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació a la persona interessada.

• Són adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació als fins per als quals són demanades i tractades.

• Només es mantindran durant el temps necessari pels fins explicitats.

• La seva recollida, emmagatzematge i tractament és segur.

Ens oposem a l'enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam), posant tots els nostres esforços per impedir l'ús indegut del correu electrònic.

També t'informem que no compartirem les teves dades personals, obtingudes a través dels formularis específics d'aquesta web, ni cedirem a terceres persones les mateixes, llevat que hagis estat prèviament informada i comptem amb la teva autorització expréssa o en cas d'obligació legal.

La plataforma pot contenir enllaços a pàgines web de terceres persones; en aquest cas NO ENS FEM RESPONSABLES de les pràctiques de protecció de dades ni del contingut de les pàgines enllaçades. Per tant, convé que llegeixis detingudament les polítiques de privacitat de cada pàgina web prèviament a acceptar les condicions i procedir al seu ús.

La nostra web es troba allotjada a la plataforma de l'organització wordpress.com i és l'Escola Adiós Amores Perros l'encarregada del tractament de les dades de les persones que naveguen a la nostra web. Aquestes queden incorporades i són tractades per tal de prestar els serveis demanats en cada cas, a través dels canals següents:

• El formulari de contacte, per posar-se en contacte amb nosaltres.

• Subscripció al nostre butlletí trimestral, per rebre informació sobre les nostres novetats en activitats i recursos. Mitjançant la plataforma d'automatització de màrqueting "Mailchimp". La qual només pot accedir a les dades de les persones que naveguen a la nostra web, per i en nom de l'Escola Adiós Amores Perros, en benefici i sota la nostra adreça. De manera que per aquestes finalitats, "Mailchimp" es considerarà "Processadora" i l'Escola Adiós Amores Perros "Controladora" de les dades personals recollides en aquesta plataforma. Ambdues són responsables de complir el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR).

Per a qualsevol sol·licitud o pregunta relacionada amb les teves dades, posa't en contacte amb nosaltres a través del correu: hola@adiosamoresperros.org o als telèfons +34 622 645 461 | 636 193 683

Màxima transparència amb vosaltres

Als efectes del previst en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) procedim a informar-te, de forma clara i transparent, de les dades del responsable d'aquest web:

  • https://adiosamoresperros.org pertany a Beatriz Villanueva Martín 71276830Z y Laura Poch Riquer amb DNI 46873150R con domicilio a Barcelona, C/ Ciutat de Granada 13.
  • Finalitat: coaching per millorar les relacions

Recollida i Registre de Dades de Caràcter Personal.

Facilitar les dades de caràcter personal és obligatori per a les persones o entitats que vulguin contactar amb nosaltres o subscriure's al nostre butlletí trimestral per rebre informació per correu electrònic de les nostres novetats en activitats i recursos.

Supòsits en què aquesta web requereix dades personals:

Com ara nom (obligatori), cognoms, gènere, correu electrònic (obligatori) i telèfon.

• Per fer la subscripció al nostre butlletí trimestral

• Per fer consultes a través del formulari de contacte.

• Per sol·licitar qualsevol dels serveis i/o productes que oferim (mitjançant el formulari de contacte).

La informació personal es podrà usar per les finalitats relacionades, sempre que s' obtingui el consentiment pertinent de forma exprés. El procediment consisteix en marcar les caselles corresponents incloses en els apartats de contacte i de subscripció al butlletí.

  1. Per promocionar els serveis de l'Escola Adiós Amores Perros: per exemple, si deixes la teva informació personal en algun dels formularis de contacte, l'Escola Adiós Amores Perros pot usar aquestes dades per enviar-te informació sobre els seus serveis -en cas que aquesta informació sigui sol·licitada.
  2. Per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, informacions i ofertes especials.
  3. Per garantir el compliment de les condicions d' ús i la llei aplicable. Aquesta qüestió pot incloure el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajudin a la web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
  4. Per establir comunicació amb les persones subscriptores.
  5. En cadascuna de les diferents situacions, cada titular de les dades personals té drets sobre aquestes i sobre l'ús de les mateixes, com recull el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i podrà exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació, limitació del seu tractament, oposició, oblit i portabilitat de les dades. Contactant amb nosaltres a través del correu electrònic: hola@adiosamoresperros.org . A més de tenir dret a presentar la pertinent reclamació en cas d'il·lícitat davant l'autoritat de control corresponent, que és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
  6. En cap cas cedirem les teves dades a tercers sense prèvia informació i sol·licitud exprés del teu consentiment.
  7. Les dades personals es mantindran sempre que hi hagi interès per part de la persona interessada i no exerceixi els seus drets de cancel·lació.

Serveis oferts per terceres a la nostra web.

Per proporcionar serveis estrictament necessaris pel desenvolupament de la nostra activitat web, compartim dades amb les següents prestamistes sota les seves corresponents condicions de privacitat. Han estat seleccionats atenent al compliment Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR).

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per a la realització de les seves funcions, si bé NO PODRAN UTILITZAR-LA PER ALTRES FINALITATS. Igualment hauran de tractar la informació personal de conformitat amb aquest Avís de Privacitat i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Hosting: allotjat a Wix.com, només pot accedir a les dades de les persones que naveguin per la web per i en nom de l'Escola Adiós Amores Perros en benefici i sota la nostra adreça. De manera que per aquestes finalitats, Wix es considerarà com un "Processador" i no "Controlador" de la informació de les persones que naveguen a la web.

• Serveis de missatgeria i enviament de butlletins: Mailchimp de l'empresa The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company. Aquesta empresa es troba ubicada als Estats Units d' Amèrica. Recentment ha signat un Conveni entre la UE i els EUA sota el nom Privacy Shield (escut de privacitat entre la UE–EUA) i totes les empreses sota aquest Conveni tenen una protecció adequada, motiu pel qual es troba permesa la transferència internacional de dades. Mailchimp està acollida a aquest conveni, per tant compleix les mesures de seguretat imposades per la legislació europea. Així, en subscriure's als nostres butlletins la persona subscriptora és conscient i accepta que les seves dades personals siguin emmagatzemades per Mailchimp, per la subscripció i l'enviament de butlletins electrònics.

Sistemes de captura de dades personals que recull el nostre web.

El nostre web utilitza diferents sistemes de captura d'informació personal, requerint sempre el teu consentiment previ per tractar les dades personals d'acord amb les finalitats indicades.

Recorda que tens dret a revocar el teu consentiment previ així com exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, limitació del seu tractament, oposició i portabilitat de les dades en el moment en què així ho consideris necessari, per correu electrònic a: hola@adiosamoresperros.org

Sistemes de captura d' informació personal que utilitzem:

Formularis de subscripció al butlletí: Dins del web hi ha un formulari per activar la subscripció. Si utilitzes filtres de spam, per favor, afegeix el nostre servei de correu electrònic a l'adreça de la teva llista de remitents permesos. En tots els casos, verificarem la teva adreça de correu electrònic a través d'un sistema de verificació de la plataforma Mailchimp.

Busca a la safata d'entrada del teu correu: rebràs un missatge enviat des de l'adreça amb l'assumpte "CONTACTE >'Escola Adiós Amores Perros". Hauràs de confirmar la subscripció perquè puguem validar la teva adreça de correu electrònic i confirmar que dónas el teu consentiment explícit pel tractament de les teves dades personals.

Utilitzarem les dades facilitades per enviar-te el nostre butlletí. L'Escola Adiós Amores Perros no emmagatzema les adreces de correu que no hagin estat verificades. Les butlletes estan gestionades mitjançant l'eina de mail màrqueting Mailchimp.

Formulari de contacte: També hi ha un formulari de contacte per consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s' utilitzarà l' adreça de correu electrònic per respondre-hi i enviar la informació que la persona requereixi a través de la web.

Podeu cursar la baixa, en qualsevol moment, de tots aquells serveis prestats per l'Escola Adiós Amores Perros a través dels butlletins; als correus rebuts de newsletters podreu trobar l'opció de cancel·lar la subscripció o sinó enviant-nos un correu a hola@adiosamoresperros.org

En activar una subscripció, entens que:

• Des del moment en què efectues la subscripció, adiosamoresperros.org té accés a: Nom i correu electrònic; i si així ho has facilitat: cognoms, telèfon i gènere.

• Garanteixes que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis són reals, quedant obligada a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, garanteixes que tota la informació facilitada correspon amb la teva situació real, que es troba actualitzada i és exacta. Igualment, et demanem que mantinguis les teves dades actualitzades i ens comuniquis qualsevol canvi en aquestes.

Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oblit, limitació del seu tractament, oposició i dret a la portabilitat de les dades.

Pots dirigir les teves comunicacions i exercitar els teus drets seguint les formalitats imposades per Reglament de Desenvolupament i els drets derivats del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR).

Així mateix, pots fer arribar la teva sol·licitud escrita i signada que continguin les següents dades: nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, juntament amb prova vàlida en dret com una fotocòpia del teu DNI o equivalent i la petició en què es concreti la teva sol·licitud. L'escrit cal que ho dirigeixis al següent mail: hola@adiosamoresperros.org

Si consideres que el nostre tractament de les dades personals no s'adequa al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), per favor, comunícans-ho. I/o pots presentar una reclamació en cas d'il·lícitat davant l'autoritat de control corresponent, que és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Acceptació i consentiment.

En facilitar-nos les teves dades i donant el consentiment en marcar la corresponent casella ja sigui al formulari de contacte o al de subscripció al butlletí, declaren haver estat informada de les condicions sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de l'Escola Adiós Amores Perros, en la forma i per a les finalitats indicades en la present política de privacitat.

Canvis en la present política de privacitat.

Escola Adiós Amores Perros es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarem en aquest web, dels canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials.

De conformitat amb la LSSICE, Escola Adiós Amores Perros no fa pràctiques de SPAM, motiu pel qual no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per la persona usuària.

En conseqüència, en cadascun dels formularis del web, tens la possibilitat de prestar el teu consentiment exprés per rebre la "Newsletter" o butlletins, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

De part de l'equip de l'Escola Adiós, Amores Perros te agraïm el temps dedicat a llegir aquesta política de privacitat.